Administracinė teisė

 Pradžia / Paslaugos / Administracinė teisė

Administracinė teisė

Padedame sprendžiant ginčus su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, valstybės tarnautojais, pareigūnais ir kitais viešojo administravimo subjektais, dėl jų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.


Administracinių teisės pažeidimų teisė

Teikiame teisinę pagalbą administracinių teisės pažeidimų bylose – dėl kelių eismo taisyklių, darbo įstatymų, aplinkos apsaugos reikalavimų, mokestinių teisės normų pažeidimų, savavališkos statybos ir kitų.


Mokesčių ir finansų teisė

Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą mokesčių ir jų administravimo klausimais. Atstovaujame klientus ikiteisminiuose mokestiniuose ginčuose su mokesčių administratoriumi, mokestinių ginčų komisijoje ir teisme.