Baudžiamoji teisė

 Pradžia / Paslaugos / Baudžiamoji teisė

Baudžiamoji teisė

Giname įtariamuosius ir kaltinamuosius ikiteisminio tyrimo institucijose ir teismuose. Atstovaujame nukentėjusiuosius, civilinius ieškovus ir civilinius atsakovus.


Privataus kaltinimo bylos

Tai baudžiamosios teisės sritis, turinti specifinį bruožą – skundą teismui paduoti ir kaltinimą teisme palaikyti turi nukentėjusysis (bylos dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo, fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo, žmogaus veiksmų laisvės varžymo, seksualinio priekabiavimo, šmeižimo, įžeidimo, neteisėto asmens būsto neliečiamumo pažeidimo, neteisėto informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimo ar panaudojimo, turto sunaikinimo ar sugadinimo (įskaitant ir dėl neatsargumo), mirusiojo atminimo paniekinimo). Privataus kaltinimo bylose be kvalifikuotos teisinės pagalbos išties gali būti labai sunku įrodyti kaltinamojo kaltę.