Civilinė teisė

 Pradžia / Paslaugos / Civilinė teisė

Civilinė teisė

Konsultuojame ir teikiame visapusišką teisinę pagalbą įvairaus pobūdžio civilinėse bylose. Rengiame ieškinius, pareiškimus, prašymus ir kitus procesinius dokumentus teismui, atstovaujame teismuose ieškovus, atsakovus ir trečiuosius asmenis.


Darbo teisė

Atstovaujame, konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo; sprendžiant ginčus (individualius tarp darbdavio ir darbuotojo bei kolektyvinius) ikiteisminiuose organuose ir teisme; rengiame įmonės personalo valdymo dokumentus, kolektyvines sutartis.Turime sukaupę nemažą patirtį efektyviai atstovaudami tiek darbdavių, tiek darbuotojų interesus.


Draudimo teisė

Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą draudikams ir draudėjams dėl draudimo sutarčių sudarymo, jų vykdymo, subrogacijos (draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui), perdraudimo, draudimo išmokų (ne)išmokėjimo ir kitų susijusių klausimų.


Fizinių asmenų bankroto teisė

Konsultuojame ir teikiame teisinę pagalbą fiziniams asmenims, kurie turi didelių pradelstų skolų kreditoriams, dėl galimybės paskelbti bankrotą Lietuvoje (nuo 2013 m. kovo 1 d.) ar kitoje valstybėje, ir tokiu būdu atkurti savo mokumą. Taipogi teikiame teisinę pagalbą ir šių asmenų kreditoriams.


Įmonių bankroto teisė

Atstovaujame tiek įmones, kurios atitinka įstatyme nustatytą nemokumo kriterijų, tiek šių įmonių kreditorius.


Įmonių restruktūrizavimo teisė

Juridiniai asmenys, turintys finansinių sunkumų, bet nenutraukę ūkinės komercinės veiklos, turėtų apsvarstyti bankroto alternatyvą – restruktūrizavimo galimybę, siekiant išsaugoti ir plėtoti juridinio asmens veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Teikiame visapusišką teisinę pagalbą siekiant pradėti restruktūrizavimą bei jo eigos metu.


Įmonių teisė

Konsultuojame, atstovaujame, rengiame dokumentus įvairiais su įmonių teise susijusiais klausimais – juridinių asmenų ir jų filialų steigimo, valdymo, reorganizavimo, pertvarkymo, likvidavimo, įmonių pirkimo-pardavimo ir kitais klausimais.


Intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisė

Teikiame teisinę pagalbą visais klausimais, susijusiais su pramonine nuosavybe (įskaitant prekių ženklus), patentais, dizainu, autorių teisėmis.


Konkurencijos teisė

Konsultuojame teisiniais klausimais, susijusiais su (ne)sąžininga konkurencija, konkurencijos ribojimu, draudžiamais susitarimais, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi rinkoje, santykiuose su priežiūros institucija.


Nekilnojamojo turto teisė

Teikiame teisines paslaugas su nekilnojamuoju turtu susijusioms bendrovėms, statybos ir kitoms įmonėms, fiziniams asmenims. Konsultuojame ir atstovaujame visais klausimais, kurie susiję su nekilnojamojo turto pirkimu-pardavimu, nuoma, panauda, įsigijimo finansavimu, nekilnojamojo turto ir teisių į jį registravimu ir kita.

Fiziniai asmenys turėtų įsidėmėti, kad civiliniuose santykiuose dėl nekilnojamojo turto jie nelaikomi vartotojais ir nedisponuoja vartotojams suteiktomis teisinėmis lengvatomis, todėl prieš sudarydami sandorius privalo labai atidžiai ir rūpestingai išnagrinėti visus su juo susijusius klausimus.


Paveldėjimo teisė

Konsultuojame visais su paveldėjimu susijusiais klausimais: paveldėjimu pagal testamentą ir pagal įstatymą (nesant testamento), dėl palikimo (ne)priėmimo ir būdų (faktiškai pradėjus turtą valdyti, padavus pareiškimą notarui, pagal turto apyrašą) bei pasekmių, dėl teisės į privalomąją palikimo dalį, paveldėjimo teisės nuginčijimo, kreditorių reikalavimų įpėdiniams, įpėdinių tarpusavio santykių ir kita.


Statybų teisė

Konsultuojame ir atstovaujame su statyba susijusiais teisiniais klausimais. Tai apima tiek santykius tarp statytojo (užsakovo), rangovų ir subrangovų, tiek santykius tarp statytojo ir valstybinių institucijų. Konsultuojame dėl savavališkos statybos įteisinimo galimybių.


Sutarčių teisė

Visos teisinės paslaugos dėl sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ir nutraukimo. Ruošiame sutartis, vertiname kitos šalies paruoštas sutartis Jūsų interesų atžvilgiu. Teikiame teisinę pagalbą dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (dėl suklydimo, apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo, realaus grasinimo, susidėjusių sunkių aplinkybių, sandorio formos nesilaikymo ir t.t.).


Transporto teisė

Transporto teisė apima plačią santykių sferą, kurioje Jums gali būti reikalinga teisinė pagalba. Tai ir kelių, ir geležinkelių, ir vandens bei oro transporto teisiniai klausimai; transporto priemonių pirkimas-pardavimas, nuoma, lizingas; civilinė atsakomybė už transporto priemonėmis padarytą žalą; transporto priemonių draudimo reikalai. Be to, teikiame teisines paslaugas profesionaliems vežėjams, kurių versle taikoma CMR konvencija.


Verslo teisė

Verslo, arba komercinė, teisė plačiąja prasme apima visus teisinius santykius, kai bent viena šių santykių šalis yra verslininkas (fizinis ar juridinis asmuo). Konsultuojame ir padedame verslo įmonėms visais joms aktualiais teisiniais klausimais. Su juridiniais asmenimis, kuriems reikalingas pastovaus pobūdžio kasdienių teisinių problemų sprendimas, galime sudaryti ilgalaikes teisinio aptarnavimo sutartis.


Viešųjų pirkimų teisė

Konsultuojame, rengiame procesinius dokumentus, atstovaujame tiek tiekėjus, tiek perkančiąsias organizacijas šioje srityje kilusiuose ginčuose. Teikiame teisinę pagalbą visais klausimais, susijusiais su viešųjų pirkimų eiga, rezultatais, pretenzijų ir skundų pareiškimu.


Žemės teisė

Konsultuojame sudarant žemės sandorius (pirkimo - pardavimo, nuomos, panaudos, dovanojimo, mainų ir kt.), dėl servitutų nustatymo, dėl sandorių, susijusių su valstybine žeme, ypatumų. Teikiame teisinę pagalbą dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo.